Psikoloji Okuryazarlığı Eğitimi

İSTANBUL PSİKOLOJİ OKULU
Psikoloji eğitimi almamış ancak psikolojiye ilgi duyan, kendini ve ötekini anlama motivasyonu olan her meslekten insanın katılabileceği altı haftalık bir program olan "Psikoloji Okuryazarlığı'' eğitimi 20 HAZİRAN 2019'da başlıyor. Yeni yıla yeni bir bakış açısıyla başlamak isteyen meraklılarını bekleyen bu program psikoloji ve psikiyatri bilim dallarında çalışan akademisyenler tarafından yürütülmekte...
İnsanları ve kendini tanıma fırsatı yaratacak, iş ve ilişki sorunlarına yeni bir pencere açmanıza yarayacak, geçmiş ve bilinçdışı malzemelere ulaşma yollarını açacak, hep merak ettiğiniz ancak bir türlü tam olarak bilemediğiniz psişik konulara ışık tutacak olan "Psikoloji Okuryazarlığı Eğitimine" katılmak için info@istanbulpsikolojiokulu.com adresine kendinizi tanıtan bir email atmanız yeterli. Sanat terapilerinden psikanalize, pozitif psikolojiden psikodramaya farklı ekoller eşliğinde hayatınızda iz bırakacak bir deneyim.
Kendini ve ötekini anlama klavuzu: Psikoloji Okur Yazarlığı

@hurriyetcomtr'deyiz!

Psikoloji Okuryazarlığı Eğitimimiz "Yeni Biri Olmanın 20 Yolu"ndan biri seçildi. 

Haberin tamamı için Yeni Biri Olmanın 20 Yolu

Program Bilgileri

Eğitmenler: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Yrd. Doç. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz, Psikolog Süleyman Örikli,
Eğitim ücreti: 1.500 TL (+KDV)
Yer: İstanbul Psikoloji Okulu- Nişantaşı/İstanbul
Başlangıç: 20 HAZİRAN 2019
Eğitim süresi: 3 saat X 6 hafta
Belgelendirme: Eğitim sonunda “katılım belgesi” verilecektir.

NOT: 29 Kasım 2018 tarihli kayıtlarımız dolmuştur.

Eğitimin Amacı ve Hedef Kitlesi

Hepimizin bir sanat eseri hakkında iyi kötü bir fikri vardır, gördüğümüz bir tablo, bir heykel, modern bir eser hoşumuza gidebilir ya da bizde negatif duygular uyandırabilir. Bu aşamada eserle ilgili yapacağımız değerlendirme bizde uyandırdığı duygu veya düşüncelerle sınırlı kalacaktır.

Bu hemen hemen herkesin yapabileceği oldukça öznel bir değerlendirmedir. Ancak bir sanat eserini hakkını vererek değerlendirmek istiyorsak, yani ondan gerçek anlamda tad almak istiyorsak bundan daha sofistike bir yoruma, en azından daha derinlikli bir bakış açısına ihtiyacımız vardır.

Bunun için de, eseri kim icra etmiş, hangi dönemde yapılmış, yapıldığı dönemin izlerini taşıyor mu, sanatçı hangi akımdan etkilenmiş, özgün bir çalışma mı, eser gerçekten o sanatçıya mı ait yoksa bir replika mı, gibi soruları sormamız gereklidir.

O zaman, fırça darbelerine, kullanılan malzemeye, keski vuruşlarına, seçilen renklere, seçilen forma, eserde görülenler kadar görülmeyenlere veya eksik/yarım yapılanlara, sanatçının daha önceki eserlerine, kullanılan tekniğe bakarız.

Bu eğitim da tam olarak neredeyse herkesin ilgi duyduğu ancak çok azımızın tatmin edici bir bilgi düzeyi ve bakış açısına sahip olduğu "Psikoloji Bilimi" konusunda size bu donanımı kazandırmayı hedefliyor. .

Sanat eseri örneğinde olduğu gibi bu eğitimde de kendimize ve ötekine nasıl bakmamız gerektiğini, nerelere, ne zaman dokunmamız gerektiğini öğreneceğiz.

Ancak bu eğitim size bir “expertiz” “sarraflık” becerisi kazandırmaz. Zira biz “okuryazar” olmayı “sarf” etmekten daha kıymetli buluyoruz. “Okuryazar” bu bilgiye evvela kendisi için sahip olan ve dönüştürebilen kişidir. .

Eğitim süresince kuramsal çerçeve temelinde kendimizi ve dolayısıyla ötekini anlamak için kaynağını doğru yerden alan bir ışık yakmış olacağız. Bu ışık gücünü güncel bilimsel bulgulardan, klinik, mesleki deneyimlerden, teori ve uygulamalardan alacaktır. Bu ışıkla insan doğasının karanlıkta kalan dürtüleri, arzuları, rüyaları, fantezileri, korkuları biraz daha aydınlaşacak, zihnimizde taşlar yerine oturmaya başlayacaktır.

Bu eğitim için “Bilimsel Temelli Bir Kişisel Gelişim Eğitimi” diyebiliriz.


Eğitim İçeriği

 • Psikoloji biliminin “insan” formülasyonu.
 • Normal ya da Anormal. Kim karar verebilir?
 • Resme bakınca ne görmem lazım? Algı ve algı yanılsamaları.
 • İşyerinde, evde, sokakta “Şartlı Refleks ve Otomatik Davranışlarımız”
 • Beni harekete geçiren ne? “Güdüler ve Kendini Gerçekleştirme”
 • Sevgi, nefret, öfke, mutluluk, üzüntü...7 temel duygu ve çifte değerlilik (ambivalans)”
 • Ben” ve “kendim” arasındaki fark veyahut “sen” ve “kendin” arasındaki farklar. Kişilik-Karakter-Huy.
 • Kapımdaki Narsisist. Eşim, patronum, annem, babam, arkadaşım, ben?
 • Neyin var, hasta mısın? “Psi-ko-pa-to-lo-ji”
 • “Yalan” makinesi “gerçek” mi? “Beyin ve Beden”
 • “Prozac” kalmadı nişasta vereyim! “Plasebo Etkisi”
 • Pandora’nın kutusu mu? “Sağ” , “Sol” , “dişi” “erkek” beyin ve beyinler.
 • 4o kere söylersen olur. “Kendini Doğrulayan Kehanet”
 • Psikolojide sık kullanılan terimler: Ego, empati, panik atak, narsisist, depresyon, kişilik, takıntı-obsesyon, öğrenilmiş çaresizlik, analiz, psikoterapi, libido...
 • Katı bir tuvalet eğitimi insanı gerçekten cimri yapar mı? “Biz de çocuktuk.”
 • Aklında bir sayı tut. Hafıza, dikkat ve zeka.
 • Is this love? (Bu aşk mı?) Aşka bilimsel bir yaklaşım.
 • Taraftar, seçmen, fun vb kitle psikolojisi. “Sosyal Etki ve Uyma Davranışı”
 • Psikoloji Femomenleri: Freud, Jung, Adler.
 • Okunması gereken 10 kitap: “Bir Psikiyatristin Gizli Defteri”, “Nietzsche Ağladığında” “Aşkın Celladı”, “İçimizdeki Çocuk” ....
 • Osho, efsane mi? “Kişisel Gelişim Yalanları”
 • Günlük yaşamın psikolojisi.
 • Sizden gelenler.


Program Çıktıları

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar;

 • Psikoloji bilminin temel varsayımlarını öğrenme
 • Psikolojinin temel kavramaları
 • İnsan zihninin yapısı ve işlevlerini kavrama
 • Zihin kuramı
 • Psikolojinin insan formülasyonu
 • Kişiliğin yapısı
 • Anormal davranışlar (psikopatoloji), nedenleri ve sağaltım ilkeleri
 • Psikolojinin sanata katkıları (sinema, edebiyat vb.)
 • Doğru bilinen yanlışlar
 • Kendilik, kimlik
 • Duygu, düşünce ve davranış ilişkisi
 • İlişkisel konularda psikoloji söylemi (anne-baba, çocuk, kardeş, partner, dost, iş arkadaşı, yönetici-çalışan ilişkilerinin dinamikleri )
 • Psikolojide özel konular; aşk, itaat, ikna, konformite, bellek, öğrenme

konularında bilgi birikimi kazanacaklardır.

 

 

 

ÖZGEÇMİŞLER

Yrd. Doç. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz
Yrd. Doç. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz
Yrd. Doç. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sağlık Hizmetleri Yönetimi MBA eğitimini tamamladı.

CV'SİNE GÖZ AT


Prof. Dr. Arşaluys Kayır
Prof. Dr. Arşaluys Kayır
Prof. Dr. Arşaluys Kayır

1970- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Psikoloji Bölümü. (Sertifikalar: Umumi Psikoloji, Tecrubi Psikoloji, Çocuk Psikolojisi, Psikiyatri)

CV'SİNE GÖZ AT


Psikolog Süleyman Örikli
Psikolog Süleyman Örikli
Psikolog Süleyman Örikli

2004- 2006 Sosyal ve Yönetim Bilimleri Akademisi Utrecht/Hollanda Lisans, İnsan Kaynakları Yönetimi

1993–2000 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Lisans, Fen-Edebiyat Fakültesi. Psikoloji

CV'SİNE GÖZ AT