fbpx

ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOLOJİ OKULU YAZ KAMPI
10 Temmuz - 10 Ağustos 2023


ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOLOJİ OKULU YAZ KAMPI

Değerli Anne ve Babalar,

Sizleri çocuklarınızın psikoloji biliminin ışığında zihinsel esnekliğine katkı sağlayacak, özgüvenlerini destekleyecek, empatik, sosyal becerilerini ve strese karşı ruhsal dirençlerini geliştirecek, bedenlerine yönelik duyum ve algılarına katkı sunacak özel olarak hazırlanmış eğitim programımıza bekliyoruz.

Çocuklar için Psikoloji Okulu Yaz Kampı, 7-9 yaş arası çocuklarınızın sosyal benliklerini keşfetmelerini sağlayan; kendi iç dünyaları başta olmak üzere başkalarının da duygu ve düşünce dünyalarına karşı hassasiyet geliştirmelerine yardımcı olan 4 günlük bir etkinliktir. Düşünsel aktivitelerin yanında fiziksel aktiviteleri de barındıran eğitim programı, katılım sağlayan çocukların kendilerini ve duygularını tanımalarına olanak sağlar.

Çocukların zihinsel esnekliklerini geliştirmeye yönelik programımız, aynı zamanda kendi bedenleri içinde rahat hissetmelerini sağlamayı da amaçlar. Sosyal ortamlarda kendilerini ifade etme konusundaki deneyimlerini artırarak öz güvenlerine katkıda bulunmayı ve çocukların akranlarıyla birlikte yeni deneyimler edinip sosyal ve duygusal becerilerini geliştirerek eğlenebilecekleri güvenli bir alan sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim programımızda, alanda çalışan akademisyenler tarafından hazırlanan hedefe yönelik özel içerikler bulunmaktadır. Çocuklarınızın; sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine psikoloji biliminin temel ilke ve prensiplerini temel alarak katkı sağlayacak geliştirici ve önleyici bir program ile yaz tatilini verimli geçirmelerini gayret ediyoruz.

Psikoloji alanında 15 yıldan fazla deneyimi olan uzman ekibimizle çocukların kendilerini, “ötekini” ve dış dünyayı tanımalarına aracı olma arzusuyla çıktığımız bu yolda bize katılmanızdan memnuniyet duyarız.


Saygılarımızla,

İstanbul Psikoloji Okulu

Ön Başvuru Formu

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

İÇERİK

Zihinsel Esneklik:

Ayna nöronlar ve zihin kuramı çalışmalarından hareketle özel olarak hazırlanmış görsel, işitsel materyaller, kendi zihinsel durumları ile ötekinin zihinsel durumlarını ayırt edebilmelerine yönelik çalışmalarla çocukların esnek düşünme ve sosyal becerilerini arttırmaları hedeflenir.

Sanat Atölyesi:

Sanat terapisi, birçok duygu ve düşüncenin semboller, imajlar, çizimler, renkler ve çeşitli teknikler ile aktarılmasını sağlar. Bu aşamada çocuklar sanat terapistiyle beraber ruhsal coşkularını farklı materyaller ve yöntemlerle objelere yansıtıp, yatırım sürecinde oluşturdukları alana aktararak dışa vururlar.

Psikodrama Etkinlikleri:

Psikodrama duygu ve düşünceleri yansıtmak için kendi bedenini bir enstrüman olarak kullanmaya dayalı canlandırma ve hareket temelli bir terapötik yöntemdir. Psikodrama ile ısınma ve tanışma aşamasında katılımcıların yaş gruplarına göre seçilmiş özel psikodrama oyunlarıyla çocukların birbirlerine ısınması, ortama adaptasyonlarının sağlanması ve güvenli bir şekilde ilişki kurabilmeleri sağlanır.

Duyguları Tanıma:

Deneyimsel yaşantılarla çocukların kendi düşünce, inanç ve duygularını ve ötekinin düşünce, inanç ve duygularını tanımaları amaçlanır. Bu etkinlik ile çocukların çeşitli senaryolar üzerinden duygularını tanıması, anlamlandırması, fark etmesi ve ifade etmesi; ötekinin ne düşündüğünü ne hissettiğini, kendi düşünce, inanç ve duygularının ötekinden farklı ve zaman zaman yanlış olabileceğini hesaba katması gibi duygusal becerilerin kazanımı amaçlanır.

Girişkenlik Senaryoları:

Bu aşamada her çocuğun zaman zaman karşılaştığı ve üstesinden gelmekte zorlanabildiği yaşantılara karşı aşılanması hedeflenir. Günlük hayata ilişkin örnek senaryolar aracılığıyla çocuğun zorlantı yaşabileceği durumlara karşı elinde bulundurabileceği en az bir enstrümanı etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırılması hedeflenir. Çocukların farklı olaylara karşı farklı düşünme stilleri ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirmelerini amaçlayan etkinlikler içermektedir.

Sosyal Ben:

Ötekinin ne düşündüğünü ne hissettiğini, kendi düşünce, inanç ve duygularının ötekinden farklı ve zaman zaman yanlış olabileceğini hesaba katmak sosyal biliş açısından oldukça önemli bir yetidir. Rol oynama tekniği ile çocukların kendi duygu ve düşüncesinin farkındalığı artırılarak başkalarının aynı durum/olay karşısında neler hissedeceğinin farkına varması ve bireyler arası ilişkilerini keşfetmesi hedeflenir. Moderatör tarafından çocuklar gözlenerek, spontaniteleri, ilişki kurma becerileri, atılganlık düzeyleri, savunmaları genel olarak değerlendirilir böylece zorlandıkları konuları ele almış olurlar.

Sahnede Ben:

Çocukların yakın çevresi, arkadaşları, dahil olduğu gruplar ve topluluk içerisinde kendini ifade etme ve benliğini ortaya koyma becerilerini geliştirecek, özgüvenlerini destekleyecek, strese karşı ruhsal dirençlerini geliştirecek senaryolar ve psikodrama oyunlarıyla çocuğun güvenli bir şekilde benlik dışavurumuna ilişkin deneyim kazanımını hedefleyen etkinliklerdir.

Çocuklar için Felsefe:

Çocuklar için felsefe, çocukların duygusal ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir öğretim metodu olarak tanımlanabilir. Çocuklara eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması amacıyla felsefe yapma araçları aktarılır. Çocukların sorular sorarak dünyayı anlama, algılama ve görme biçimlerini geliştirmeyi amaçlayarak kritik düşünme becerilerini artırmayı hedefleyen etkinliklerdir.

Masal ve Öykü Tamamlama:

Tamamlanması beklenen masal ve öykülerle çocuklar içlerinde biriken bilinçdışı malzemeyi semboller aracılığıyla deşarj eder. Çocukların ürünleri bir uzman tarafından onlarla birlikte yorumlanır. Böylelikle söze dökme, sözelleştirme sağlanarak döngü tamamlanmış olur.

Doğa, Duyum ve Algı:

Çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel gelişimleri ve öğrenme süreçleri için doğaya ihtiyaçları vardır. Çocukların doğayla olan bağlarının güçlendirilmesi hedeflenerek doğada gördüklerinin ve duyduklarının ruh ve bedenlerinde uyandırdığı hisleri anlamlandırmaları sağlanır.

Müzik ve Beden Atölyesi:

Çocukların, müziğin terapötik işlevleri aracılığıyla duygularını yaratıcı yollarla dışavurma, sosyo-emosyonel ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğlenceli grup etkinlikleri içermektedir. Çocuğun bedenine yönelik keşifte bulunması, bedeniyle ilişki kurması ve ilişkiyi sürdürmesi müzik, dans, hareket, ritim ve dil aracılığıyla gerçekleşir. Beden perküsyonu kullanılması hedeflenerek ellerin ayakların bedenle birlikte vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı etkinliklerdir.

Nefes ve Gevşeme Egzersizleri:

Çocuğun sakinleştirici ve yatıştırıcı bir nefes egzersizi yapmak için birkaç dakika ayırması zihnini sakinleştirmeye ve uyku kalitesini artırmaya, bedenini rahatlatmaya yardımcı olmanın basit ama güçlü bir yoludur. Etkinlikte çeşitli nefes türleri ile çocuğun konsantrasyon süresini geliştirme, yaşamın olağan akışına duyulan güveni artırma, kaygı verici durumlar karşısında stres yönetimi becerilerini artırma, hayal gücünü harekete geçirme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Dans ve Hareket:

Çocukların kendilerini keşfetme sürecinde beden perküsyonu ile ritim aracılığıyla bedenlerini ve ritim-koordinasyon ilişkisini tanımaları, ritim algısını geliştirmeleri hedeflenir. Yaratıcı ve bireysel ifadeye dayanan hareket ve dans, çocuğun bedensel ve uzamsal farkındalık alanını genişletmesini ve eğlenceli grup etkinlikleriyle sosyal ilişkilerini çeşitlendirip derinleştirebilmesini amaçlar.

VR Etkinlik:

Oculus Quest 2 gözlüğü ile çocukların sanal gerçeklik ile tanışmaları hedeflenir. Çocukların dikkat becerilerini etkin kullanabilecekleri çeşitli VR uygulamalarını deneyimlemeleri sağlanır. Çocukların yeni deneyimler kazanabileceği sanal gerçeklik aktiviteleri ile bu farklı gerçeklik dünyasını tanımaları amaçlanır.

Yüzme:

Çocukların duyusal işleme becerilerini geliştirmelerine, fiziksel potansiyellerini kullanmalarına, öz düzenleme yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içermektedir. Çocuklarda daha iyi ruh hali, dürtü kontrolü, benlik saygısı ve olumlu beden imajına ilişkin kazanımlar hedeflenir.

Yoga:

Çocuk yogası, kendi içinde ritmi olan, esnek, çocukların bedenlerini fark ettikleri, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve doğadaki her şeye karşı saygı duymalarını anlatan, onları daha duyarlı bir yaşama teşvik ederken kendilerini kimseyle kıyaslamamalarını bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmaları, hikayeler ve oyunlar içerisinde öğreten bir yaklaşımdır. Çocukların kendi zihin ve bedenleri ile baş başa kalabildikleri bir etkinliktir.

PROGRAM - 10 Temmuz - 10 Ağustos 2023

ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOLOJİ OKULU YAZ KAMPI

ÖDEME BİLGİLERİ

KAYIT

Kayıt olmak ve ödeme ile ilgili detaylı bilgi almak için 0501 333 86 84 ve 0212 244 86 84 no'lu telefonlardan veya ebys@istanbulpsikolojiokulu.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

PROGRAM OPSİYONLARI

Program süresi ve opsiyonlarına ilişkin detaylı bilgi almak için 0501 333 86 84 ve 0212 244 86 84 no'lu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

logo band colored@1X
© 2021, İstanbul Psikoloji Okulu