fbpx

SOMATİK PSİKOLOJİ TEMELLİ EMDR EĞİTİMİ (WOPSY.COM)

WOPSY.COM - Somatik Psikoloji Protokolünün Teorik ve Pratik Uygulamaları

SOMATİK DENEYİMLEME TEMELLİ EMDR EĞİTİMİ

Somatik Psikoloji Temelli EMDR Eğitimi, ULUSLARARASI EMDR DERNEĞİ (EMDRIA) onaylı eğitmen Dr. Arielle SCHWARTZ aracılığıyla psikosomatik alanda EMDR protokolünün uygulanmasına yönelik teorik ve pratik araçları sunmayı amaçlamaktadır.

Somatik yaklaşım, fizyolojik özellikleri ve bunların insan davranışı üzerindeki etkilerini vurgulayarak dikkati bedene yönlendirir. Bu eğitim, somatik psikolojinin tarihini ve bu çalışmanın altında yatan temel ilkeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Müdahaleler, entegre edilmiş beden psikoterapisi, Hakomi yöntemi, zihin-beden psikoterapisi, gerçek hareket, eğitim psikolojisi, odaklanma, hareket döngüsü, somatik psikoloji ve sensorimotor psikoterapi dahil olmak üzere çok çeşitli somatik psikoterapi modellerinden alınmaktadır. Travma tedavisi olarak somatik psikolojiye bütüncül bir yaklaşım oluşturan temel ilkeler sunulacaktır.

Bu eğitimde; Somatik psikolojiye odaklanarak TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) belirtileri ile çalışmada somatik yaklaşımın önemi ve yararları üzerinde durulacaktır. Terapistlerin danışanın söz öncesi travmatik anılarını, çözülme ve somatizasyon semptomlarını ele almasını sağlamak için özel tedavi hususları üzerine durulacaktır. Travma ve tükenmişlik ile çalışan terapistler için somatik yaklaşım yöntemlerine odaklanılacaktır.

Giunti Psychometrics Türkiye'nin uluslararası eğitimleri ile psikoterapi becerilerinizi güçlendirerek mesleki gelişiminize katkıda bulunmak ve birlikte daha çok öğrenmek dileklerimizle.

Giunti Psychometrics Türkiye

Birlikte öğreneceğimiz, ufkumuzu genişleteceğimiz ve ilham verici bu buluşmada görüşmek üzere.

SOMATİK PSİKOLOJİ TEMELLİ EMDR EĞİTİMİ
Ön Başvuru Formu

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

HEDEFLER

 • Somatik psikolojide bütünleşik yaklaşımın parçası olan üç temel ilkeyi kavrama,
 • Polivagal teoriyi temel alarak travmanın yeniden işlenmesiyle ilgili uyarılma durumları ile çalışabilme
 • Danışanların travma tedavisi için donanımlı ve hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olmak için zihin-vücut terapisinin pratik araçlarını kullanma,
 • Travma “işlemeye” hazırlanırken hastaların duygulanımlara ve duyumlara karşı tolerans geliştirmelerine nasıl yardımcı olunabileceğini açıklama,
 • "Hoşgörü (Tolerans) penceresi" içinde çalışmanın ikincil travmatizasyonu azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklama,
 • "Yukarıdan Aşağıya" ve "Aşağıdan Yukarıya " müdahalelerin travma tedavisi hızının nasıl artırabileceğini veya yavaşlatabileceğini açıklama,
 • EMDR terapisinin duyarsızlaştırma aşamasında vücutta devam eden örüntülerin nasıl işlendiğini ve nasıl engellenebileceğini kavrama,
 • Travma tedavisinde somatik semptomlarla çalışmak için en az üç müdahale uygulama,
 • Somatik duyumlara dikkat ederek söz öncesi anılarla nasıl çalışılacağını anlama,
 • EMDR terapisinde disosiyasyon için somatik yaklaşım protokolünün teorik ve pratik uygulamalarını kazandırma.

PROGRAM

1.Gün: 15 Şubat 2023 18.00 - 22.00

Modül 1: Somatik Psikolojinin Temelleri

 • Somatik psikolojinin teorik ve bilimsel temelleri
 • Tarihsel bakış açıları ve günümüzde somatik terapiler
 • Somatik psikolojiye bütünleşik bir yaklaşım
 • Somatik psikolojinin temel ilkeleri
 • Somatik zeka
 • Somatik öz farkındalık ve mindfulness (deneyimsel)
 • Somatik psikolojide somutlaşan bedenlerarasılık ve kültür

Modül 2: Travma ve Beden

 • Travmanın nörofizyolojisi
 • Polivagal Perspektifler: Mobilizasyon ve Hareketsizleştirme
 • Disosiyasyon: Disregülasyon, Duyarsızlaşma ve Derealizasyon
 • Örtük bellek ve söz öncesi travmatizasyon
 • Kişilerarası nörobiyoloji
 • Co-regülasyon ve öz regülasyon
 • Hoşgörü (Tolerans) penceresi
 • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya işleme müdahaleleri
 • Solunum ve sinir sisteminin düzenlenmesi
 • Dikkatli seçim/dikkat salınımı

2. Gün: 16 Şubat 2023 18.00-22.00

Modül 3: Kaynakların Stabilizasyonu ve Geliştirilmesi

 • Faz bazlı tedavi
 • Kaynak geliştirme aşamasında somatik yaklaşımlar
 • Somatik kelime dağarcığı ve beden taraması
 • Topraklanma
 • Postüral iyileşme
 • Yakınlık farkındalığı ve sınır geliştirme
 • Kaynak Geliştirme (RDI) Yetkilendirmesi
 • Farkındalık, yoga ve şefkat temelli müdahaleler
 • Duygulara ve hislere karşı tolerans oluşturma

Modül 4: Travma Tedavisine Bütünleştirici Yaklaşım

 • EMDR terapisi ve somatik yaklaşım ile travma "hedefleri" geliştirme
 • Söz öncesi ve sözel olmayan anılarla çalışma
 • Bir duygudan yola çıkarak hedefler oluşturma
 • Travma tedavisinde somutlaştırmayı geliştirmeye yönelik müdahaleler
 • Titrasyon ve sarkaç
 • Somatik sıralama ve yeniden tasarım
 • Kompleks TSSB ile çalışma
 • Eylemdeki polivagal teori: Disosiyasyon için düzenleyici stratejiler
 • Vaka sunumları
 • Bütünleştirme ve Sonlandırma
 • Pozitif değişimi bütünleştirme
 • “Altın külçe” uygulaması
 • Psikolojik dayanıklılığı arttırma

Eğitim:

 • Tamamen online olarak gerçekleştirilecek olan bu eğitim, 4 modülden oluşmaktadır.
 • Eğitim, online oturumlar şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Eğitimi, İngilizce veya Türkçe simultane çeviri ile izleme imkanı bulunmaktadır.

Eğitime Katılarak:

 • EMDR üzerine uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim tamamlayabilirsiniz.
 • Seminerlere Zoom üzerinden katılabilir ya da ders kayıtlarından tekrar edebilirsiniz.
 • Eğitimleri tamamladığınıza dair Giunti Psychometrics Türkiye onaylı katılım sertifikası alabilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Psikoloji ve PDR lisans ve yüksek lisans programı mezunları, psikoterapistler, psikiyatri asistanları, yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri eğitime başvurabilir.

Başvurmak isteyen adayların CV'lerini ebys@istanbulpsikolojiokulu.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tarih:

15-16 ŞUBAT 2023

ÖDEME BİLGİLERİ

Ücret:

3.900 TL + KDV

Hesap Bilgisi:

GARANTİ BANKASI 1. LEVENT TİCARİ ŞUBE

TR65 0006 2000 1860 0006 2955 70

GIUNTI PSYCHOMETRICS ADINA

Detaylı Bilgi:

Kayıt olmak ve bilgi almak için 0501 333 86 84 ve 0212 244 86 84 no'lu telefonlardan, ebys@istanbulpsikolojiokulu.com mail adresimizden ve @giuntipsychometrics_turkiye bize ulaşabilirsiniz.

EĞİTMEN

Dr. Arielle SCHWARTZ

Dr. Arielle SCHWARTZ

Dr. Arielle SCHWARTZ, ULUSLARARASI EMDR DERNEĞİ (EMDRIA) onaylı eğitmen, klinik psikolog, EMDR terapi danışmanı, somatik psikoterapist, sertifikalı yoga eğitmeni ve uluslararası alanda yürüttüğü projeler ile önde gelen bir eğitmendir. “The Complex PTSD Workbook”, “The Post Traumatic Growth Guide Book”, “EMDR Therapy and Somatic Psychology” dahil olmak üzere beş kitabın yazarıdır. TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ve karmaşık travma tedavisinde önde gelen bilim insanlarındandır. Travma iyileşmesi için uygulamalı polivagal teoride uzmanlaşmıştır. Terapiye bütünleşik zihin-beden yaklaşımı, ilişki terapisi, somatik psikoloji, EMDR terapisi ve travma için terapötik yoga üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Yazıları, seminerleri, sosyal medya hesapları ve blogları aracılığıyla ruh sağlığı ve iyi oluş hakkında bilgilendirici literatür güncellemelerini sunmaya yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

logo band colored@1X
© 2021, İstanbul Psikoloji Okulu