fbpx

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Danışmanlık

Hangi durumlarda kurumsal danışmanlık...

 • Yeni bir organizasyon oluşturma sürecinde
 • İşlemekte olan organizasyonun parçalarının ve bu parçalarının birbirleriyle olan ilişkisini inceleyip organizasyonun entropi etkisine uğramaması için
 • İşlemekte olan organizasyonun teknoloji, çevre, organizasyonun büyüklüğü ve stratejisi ile olan ilişkisini inceleyip yeni çözüm önerileri sunulması aşamasında
 • İşlemekte olan organizasyonun kıt kaynaklar ve rakiplerinin yarattığı rekabet ortamı karşısında nasıl önlemler alacağını belirleme konusunda
 • İşlemekte olan organizasyonun yeni çevresel koşullara uyum sağlaması için ne yapacağını belirleme konusunda
 • Asil ve vekiller arasında her iki tarafı da karlılık anlamında mutlu edebilecek iş sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında
 • Tüm insan kaynakları faaliyetleri süreçlerinde
 • Değişime bağlı örgütsel gelişmenin gerektiği durumlardaİnsan Kaynakları Faaliyetleri Süreçlerinde Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz:

1. İş Analizi ve İş Tasarımı

Yeni kurulan ya da değişim sürecinden etkilenen organizasyona 1 hafta – 10 gün arası bir çalışma planlaması yapılarak; her düzeyde bütün çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirilmesi. Organizasyonda gözlemler gerçekleştirilerek; yapılan her işin yapılabilmesi için gerekli olan her türlü detayın kayıt altına alınması. Organizasyona özel görev tanımları oluşturularak organizasyonun optimum düzeyde işlemesi hedeflenir.

2. Geçici ve Kalıcı İş Gören Bulma, Seçme ve Yerleştirme Faaliyetleri

Şirketteki açık pozisyonlarla ilgili iş ilanlarının kariyer portallarında yayınlanma sürecinden başlayarak test ve ön mülakat işlemlerinin yapılmasından, sonuçları olumlu olan adayların işletmeye sunulmasına kadar her türlü sürecin planlanması ve yürütülmesi.

3. Kariyer Yönetimi

Oluşturulan görev tanımlarından hareketle çalışanların kariyer yönetiminde hangi prosedürlerin gerçekleştirileceğinin saptanması. İç terfi yetiştirme programlarına ilişkin sürecin planlanması. Dikey ya da yatay olarak yeni bir pozisyona getirilen çalışana yeni pozisyonuna alışabilmesi için oryantasyon desteği sunmak.

4. Eğitim ve Geliştirme

Eğitim ve gelişim için ihtiyaç analizinden başlayarak eğitim sonunda eğitim yatırımlarının ve eğitim etkililiğinin organizasyona geri dönüşünü hesaplamaya kadar her türlü işlemin planlanması ve yürütülmesi.

Eğitimler: İstanbul Psikoloji Okulu olarak; inovatif, psikoloji biliminin temel prensiplerinden kaynak alan, çalışan yapısı ve şirket değerlerine uygun özel dikim eğitimler sunmaktayız. Performansı arttırmaya yönelik eğitimler, kurum kültürü oluşturmaya yönelik eğitimler, kişisel gelişime yönelik eğitimler, iş yaşamında gerekli olan temel becerilere yönelik eğitimler, çalışan bağlılığını arttırmaya yönelik eğitimler, oryantasyon eğitimleri sunduğumuz eğitimlerden bazılarıdır.

Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

5. Performans Değerlendirme

360o Performans Değerlendirme sisteminin her türlü adımı uygulanarak performans değerlendirmesi. Gereken onarıcı aksiyonların en kısa zamanda uygulamaya konulması.

6. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

İş değerleme için iş analizlerinden faydalanılarak puanlama yönteminin adımlarıyla iş değerleme. Ücret yönetimine etki edecek verilerin toplanıp değerlendirilmesi. Ücretin çalışanlara hangi sistemle verileceğinin belirlenmesi.

Personelin iş yapış süreçlerinde gerekli prosedürlere uyup uymadığına, ücret ve yan haklara, işe giriş ve işten çıkış prosedürlerine ve yıllık izin dönemlerine bakılarak bordro tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve personel özlük dosyaları doldurulması.

Ne zaman örgütsel gelişme...

 • İletişim kalıpları, karar verme yeri ve ödül sistemleri gibi bir yönetsel stratejiyi değiştirmek gerektiği durumlarda
 • Örgüt ikliminin hem bireysel gereksinimlere hem de çevreye ayak uydurmak için yeniden oluşturulması sürecinde
 • Çevrenin taleplerini karşılamak için işletmede kültürel normların değişmesi gerektiğinde
 • İşletmede yapı ve rollerin değişmesi gerektiğinde
 • Gruplar arası işbirliğinin gelişmesi gerektiğinde
 • İletişimin sadece yukarıdan aşağıya değil aynı zamanda aynı ve çapraz düzeyler arası olması gerektiğinde
 • Daha iyi planlamaya ihtiyaç duyulduğunda
 • İşletmede birleşmeyle ilgili olacak sorunların varlığında
 • İş gören bağlılığının azaldığı durumlarda


logo band colored@1X
© 2021, İstanbul Psikoloji Okulu