fbpx

GAMIFICATION EĞİTİMİ (EĞİTİM TAMAMLANMIŞTIR)

İŞ ve EĞİTİM DÜNYASINDAKİ AKSİYONLARDA YENİ

BİR GERÇEKLİK OLARAK OYUN - ARALIK 2022 - NİSAN 2023

GAMIFICATION EĞİTİMİ

"Oynamak yapmaktır"

Donald W. Winnicott

***

"Biriyle bir yıl sohbet etmektense, bir saat

oyun oynadığınızda onu daha iyi tanırsınız."

PlatonWinnicott'ın deyimiyle oyun oynamak yapmakla eş değerdir ve oyun gerçekliğin kendisidir.

Son yıllarda şirketlerin, kurumların, eğitimcilerin alet çantasına giren sihirli bir enstruman olarak "gamification" veya "oyunlaştırma"nın adını sıkça duymaktayız.

Gamification, tipik oyun öğelerini ve yöntemlerini kullanarak insanları motive etmek ve onları faaliyetlere dahil etmek için kullanılan bir yöntemdir (Seaborn ve Fels 2015).

Gamification, teknoloji sayesinde çalışma alanlarında, okullarda ve ekiplerle çalışılan tüm ortamlarda yeni bir bakış açısının sunulduğu, kullanıcıyı deneyimin merkezine yerleştiren ve onu kişisel olarak tüm süreçlere dahil olmasını sağlayan oyun tasarımı öğelerini sunar.

Bu eğitimde Gamification çeşitli bağlamlarda nasıl ve hangi araçlarla yapılır ve faydaları nelerdir gibi konular üzerinde durulacaktır. Ayrıca Psikodrama yöntem ve tekniklerinin ekip çalışmalarında nasıl kullanılabileceği, bir ölçüm ve projeksiyon yöntemi olarak sosyometrinin işlevleri üzerinde durulacaktır.

Bu eğitim, kurumlar, organizasyonlar, şirketler, dernekler, okullar gibi ekip çalışmalarının oldukça yaygın görüldüğü alanlarda çalışan tüm profesyoneller için tasarlanmıştır.

Gamification ile oyunlaştırma ve kolaylaştırma ilkelerinin en çok kullanılabileceği alanlardan birisi de endüstri ve örgüt psikolojisi alanıdır.

Toplam 28 saat sürecek olan bu eğitim, yüksek deneyime dayalı online bir eğitim olacaktır.

Eğitim boyunca hem ilkeler hem de farklı bağlamlarda önerilecek uygulamalar sunulacaktır.

Birlikte, tasarlamak, oynamak ve kolaylaştırmak dileklerimle;Giunti Psychometrics Türkiye

Pervin Sevda Bıkmaz


LEGO® SERIOUS PLAY® Nedir?

LEGO® SERIOUS PLAY®, The Lego Group'ta geliştirilmiş bir “kolaylaştırma” yöntemidir. 2010'dan beri organizasyonlarda yaratıcı düşünceyi ve iletişimi geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yenilikçi ve deneysel bir süreç olan bu yöntem, katılımcıları daha derin düşünmeye teşvik eder ve herkese etkili diyaloglar kurma olanağı sunar.

Nasıl Gerçekleşir?

Grup halinde gerçekleştirilen bir atölye çalışması sırasında her katılımcı, LEGO® bloklarıyla bir soruya cevap/çözüm oluşturmaya davet edilir. Katılımcılar LEGO® bloklarıyla fikirlerinin 3 boyutlu modellerini tasarlayıp inşa eder ve modelleri hakkında hikayeler anlatırlar.

Neden Katılmalıyım?

LEGO® SERIOUS PLAY® organizasyonlarda liderlik ile ilgili, çalışan aktivitesini artırarak organizasyon başarısını yükseltmeyi hedefleyen bir dizi ilke aracılığıyla gruplardaki tüm katılımcıların sürece dahil olması, herkesin fikirlerini LEGO® bloklarıyla inşa etmesi, etkili diyalog kurması, yaratıcılıklarını ortaya çıkarması ve kendi potansiyelini ortaya koyma becerilerinin edinilmesini sağlar.Ön Başvuru Formu

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

PROGRAMI.MODÜL

PINO DE SARIO
Çalışma gruplarına, iş arkadaşlarına ve ilişkilere uygulanabilecek "Expert Facilitation" Yöntemlerini öğrenme, problem çözme becerileri kazandırma ve aktifliği arttırmaII. MODÜL

VINCENZO PETUZZI

Öğrenmek için Oyna: Kurumsal eğitimde Gamification'ı anlama ve uygulamaIII. MODÜL

ANDREA ROSA ve ALESSANDRO SVALUTO FERRO

LEGO® SERIOUS PLAY® ve Action Methods ile entegre bir perspektif aracılığıyla grup içi uyumu sağlama ve grup çalışmalarını kolaylaştırma


IV. MODÜL

ARŞALUYS KAYIR

Psikodrama Uygulaması: Birey ve Grup arasındaki bağları keşfetmek
I. MODÜL

PINO DE SARIO
Çalışma gruplarıyla ve iş arkadaşlarıyla uygulanabilecek "Expert Facilitation" Yöntemlerini öğrenme, problem çözme becerileri kazandırma ve Pozitif hareketliliği arttırma

Etkili bir çalışma grubu oluşturmak için fikirler ve içerikler yeterli değildir; aktif bir katılım ve iletişim yöntemlerine de ihtiyaç vardır. Son yirmi yılda, sosyal beceriler ve yönetim becerilerinin bütüncül resmi olarak adlandırdığımız bir yöntem olan "Expert Facilitation" (De Sario, 2005) ile örgütsel becerileri ve ilişkisel/duygusal becerileri aynı anda kullanabilmek ve birleştirebilmek üzere yol haritalarını ve somut teknikleri sizler için tasarladık.

"Expert Facilitation" ile kastedilen, kaynakları artırmak ve küçük kazançlardan daha geniş ve daha kolektif bir kazanç planına geçme amacıyla, sosyal aktörlerin kişilerarası, örgütsel ve teknik değişimlerde bilinçli ve istekli tutumlarla, sistematik bir şekilde, hareket edebilecekleri yeterlilikler ve operasyonel yetenekler kümesidir.

1. Oturum- Grup içinde kolaylaştırma
"Expert Facilitation", nörososyal yaklaşım: 4 kolaylaştırıcı beceri (K)
Üretim ekseni ve katılım ekseni
Sınırlı rasyonalitemiz (üç beyin, üç davranış)


2. Oturum- Organizasyon ve Yapmak
K1: Eylemleri koordine et, yönet, karar ver. Görevlere ve ilişkilere özen göstermenin önemi
Toplantılar, web seminerleri, konuşmalar ve projeler ayarlayın
Uygulama: ikili çerçeveyi kullanma, takdir etme, çözülme


3. Oturum- İletişim ve Katılım
K2: Dahil ol, dahil et, pazarlık yap. İletişimin ve kişilerarası ilişkilerin anahtarları
Katılımın stratejik bir boyutu olan sadelik ve ahenk
Uygulama: Ben-Sen perspektifini değiştirme, pazarlık, esnek konuşma


4. Oturum- Olumsuz Duyguların Dönüşümü ve Yardım
K3: Olumsuzluğu dönüştür. Doğuştan ve bilinçdışı görüngülerle yüklü karmaşık işlevler
Dönüştürücü kapasite, karşılama, kapsama, dönüştürme
Uygulama: Kilit kelime ve anahtar kelimeyi kullanma; üçlemeler


5. Oturum- Bağlılık ve Pozitiflik
K4: Etkinleştir, motive et ve kendini geliştir. Grup içinde "well-being" için yöntemler ve araçlar
Verimli toplantı ve dinleme toplantısı
Uygulama: Toplantı düzenleme, etkinleştirme teknikleri

II. MODÜL

VINCENZO PETRUZZI


Öğrenmek İçin Oyna: Kurumsal eğitimde Gamification'ı anlama ve uygulama


Gamification, birkaç yıldır tüm dünya şirketlerinin sözlüğüne giren, İK yöneticilerinin ve eğitim yöneticilerinin ilgisini çeken bir kavramdır. Oldukça etkili bir Gamification stratejisi tasarlamak ve uygulamak için bir dizi beceri ve teknik öğrenebileceğiniz bu derste;

 • Gamification'ın tam olarak ne olduğunu (ve ne olmadığını!) anlayacaksınız,
 • Oyuncuların farklı psikolojik profillerini ayırt etmeyi öğreneceksiniz,
 • Core Drives" olarak da adlandırılan oyun dinamiklerini tanımayı öğrenerek bizi oynamaya neyin teşvik ettiğini anlayacaksınız,
 • Puanlar, aşamalar, seviyeler ve sıralamalar gibi tüm oyun öğelerini ve bunların nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz,
 • Gamified" eğitimlerinin sayısız örneğini ve vaka çalışmalarını öğrenme fırsatına sahip olacaksınız,
 • "Gamification Kartları" aracılığıyla oyunlaştırılmış bir kurs tasarlamak için eğitim alacaksınız.

III. MODÜL


ANDREA ROSA ve ALESSANDRO SVALUTO FERRO

LEGO® SERIOUS PLAY® ve Action Methods ile entegre bir perspektif aracılığıyla grup içi uyumu sağlama ve grup çalışmalarını kolaylaştırma

İnsanlar ve gruplarla çalışmanın iki yolunun entegrasyonundan doğan bir kolaylaştırma yaklaşımı: LEGO® SERIOUS PLAY® ve Action Methods. LEGO® SERIOUS PLAY®, işbirlikçi ve katılımcı bir şemaya göre bir eylem planına ulaşmak amacıyla LEGO® blokları aracılığıyla belirli bir konuyu tartışmayı amaçlayan bir müdahale yöntemidir. Action Methods (Psikodrama'nın kurucusu J.L. Moreno'nun), öğrenme süreçlerinde, eğitim faaliyetlerinde, kişisel ve mesleki gelişimin desteklenmesinde, klinik uygulamalarda; aksiyona, sahneye koymaya ve grubun öğrenme dinamiklerine temel bir rol atfeder.

Toplam 8 saatten oluşan; iki teorik ve iki pratik online eğitimden oluşan bu oturumda:

 • LEGO® SERIOUS PLAY® ve Action Methods (J.L. Moreno) ile ilgili temel teorik ve metodolojik bilgiler sunulacaktır.
 • İki metodolojinin entegrasyonu yoluyla yüz yüze ve online gerçekleştirilen kolaylaştırma deneyimleri sunulacak ve tartışılacaktır.
 • Online ve yüz yüze müdahalelerin özellikleri, moderatör ve katılımcıların (oyuncular ve gözlemciler...) dahil olduğu farklı roller, teknikler ve çalışma araçları sunulacak ve tartışılacaktır. Önerilen pratik etkinlikler, uygulamalar, alt gruplardaki çalışmalar, katılımcılar ve moderatörler arasında yüzleşmeler ve fikir paylaşımları gerçekleştirilecektir.

IV. MODÜL

ARŞALUYS KAYIR

Psikolojinin temel kavramlarından olan psikodramadan faydalanarak örgütsel ve birey-örgüt arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve daha etkili bir çalışma ortamı yaratmayı yaratmaya yardımcı olacak beceriler kazanacağınız bu eğitim sayesinde;

 • Takım ruhu oluşturabilir,
 • Çalışanlar arasındaki iletişimi olumlu yönde etkileyebilir,
 • Bireysel çeşitlilik yönetimini sağlayabilir,
 • Çalışma ortamında olumsuz duygu durumunu azaltmayı öğrenebilir,
 • Çatışmayı, rekabeti ve verimliliği olumlu yönde arttırmayı öğrenebilirsiniz.

EĞİTMENLER

Pino De Sario Psikolog

Pino De Sario / Psikolog

Genç bir araştırmacı olarak çalışırken, mentoru psikiyatrist ve sistemik psikoterapist olan Prof. Jerome Liss ile tanışır. 1983'ten 2012'ye kadar neredeyse otuz yıl boyunca Dr. Liss'in yanında eğitim almış, önce asistan, sonralarda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2005'ten bu yana, yıllarca süren eğitimleri ve derinlemesine çalışmalarıyla tüm profesyonel ve sosyal bağlamlardaki gruplarda kolaylaştırıcı bir yöntem ve teknik olan "Expert Facilitation" 'ı zenginleştirerek derinlik kazandırmıştır.

Vincenzo Petruzzi Eğitim Tasarımcısı ve Danışmanı

Vincenzo Petruzzi / Eğitim Tasarımcısı ve Danışmanı

13 yıl boyunca eğitim, öğretim, bilgilendirme, tanıtım, bilinçlendirme ve bilgi-eğlence için web tabanlı multimedya çözümlerinin tasarım ve uygulanmasında yer almıştır. DİJİTAL ÖĞRENME ve GAMIFICATION alanında araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütmüş, çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşa süreçlerinde destek vermiştir.

Andrea Rosa Psikolog

Andrea Rosa / Psikolog

Profesyonel kariyerine yirmi yıl önce sosyal çalışmalar ve eğitim alanlarında başlamıştır. Dernekler, vakıflar, kamu kurumları, eğitim kurumları ve okullarda (ilkokul, ortaokul ve lise), çeşitli bağlamlarda rehberlik, profesyonel planlama, eğitim ve işe dahil etme konularında çalışmıştır. Daha sonra bu çalışmalarını ergenler ve genç yetişkinlerle yapılan psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal gelişi çalışmalarıyla birleştirdi. Hem grup çalışmlarında hem de bireysel çalışmalarında psikodramatik yöntemler ve "Action Methods"u kullanmaktadır. Gelişim ve Eğitim Psikolojisi bölümünden mezun oldu. Sistemik-Narativ Danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra, Padua Üniversitesi'nde Yaşam Tasarımı ve Kariyer Danışmanlığı alanlarında uzmanlığını almıştır. Milan Psikodrama Stüdyosu'nda psikodrama psikoterapi uzmanıdır.

Alessandro Svaluto Ferro LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator

Alessandro Svaluto Ferro / LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator

Kalkınma ve Uluslararası İş birliği bölümünden mezun olmuştur ve sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflarda ve sosyal çalışma alanlarında 10 yılı aşkın süredir çalışmaktadır. Şu an Don Mario Operti Vakfı'nın Başkan Yardımcısıdır. 2018'den beri LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisinin facilitator'ıdır.

Prof. Dr. Arşaluys Kayır Psikodramatist

Prof. Dr. Arşaluys Kayır / Psikodramatist

Arşaluys Kayır, CETAD Kurucu Üyesi, Onur Kurulu Üyesi ve eğitmenidir. 1992'den beri eğitmen olarak Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nde ulusal ve uluslararası psikodrama çalışma grupları yürütmektedir. Nöropsikiyatri, İstanbul Psikodrama ve Grup Terapisi Derneği Yönetim Kurulunda bulunmaktadır. FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Institute) Psikodrama Tez Ödül Komisyonu Üyesi ve IAGP (International Association of Group Therapies) Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen FEPTO Etik Danışma Kurulu Üyesidir.

Eğitime Katılarak

GAMIFICATION EĞİTİMİ'nin gücü, organizasyonlarda liderlik ile ilgili, çalışan aktivitesini artırarak organizasyon başarısını yükseltmeyi hedefleyen bir dizi ilkeye dayanmaktadır.

 • Organizasyonların başarısı, çalışanlarına bağlıdır. Liderler tüm cevaplara sahip değildir.
 • Başarı odadaki tüm sesleri duymakla elde edilebilir. İnsanlar katkıda bulunmak, sahiplenmek ve daha büyük bir amacın parçası olmak
 • İnsanları bir araya getirdiğinizde, bütün parçaların toplamından daha fazlasıdır.
 • İnsanların ve kuruluşların gelişen koşullara sürekli uyum sağlamak zorunda olduğu karmaşık bir dünyada yaşıyoruz.

Bu veriler bağlamında organizasyon ve grup içi iletişim becerilerinizi, problemlere uygun yaratıcı çözüm stratejilerini ve liderlik becerilerinizi geliştirerek kişisel potansiyelinizi keşfedebilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim; kurumlar, organizasyonlar, şirketler, dernekler, vakıflar, okullar gibi ekip çalışmalarının oldukça yaygın görüldüğü alanlarda çalışan TÜM PROFESYONELLER için tasarlanmıştır.

Kayıt

GAMIFICATION EĞİTİMİ 4 MODÜL'den oluşmaktadır. Eğitim bütün modülleri kapsamaktadır. Teorik ve uygulamalı toplam 28 saatten oluşmaktadır.

Ücret

 • 6.900 TL + KDV

Ödeme Bilgileri

GARANTİ BANKASI 1. LEVENT TİCARİ ŞUBE TR65 0006 2000 1860 0006 2955 70

GİUNTİ PSYCHOMETRICS ADINA

VEYA

İYZİCO ÜZERİNDEN KREDİ KARTIYLA TAKSİTLİ ÖDEME YAPILABİLİR!

logo band colored@1X
© 2021, İstanbul Psikoloji Okulu