fbpx

MASTERCLASS ONLINE
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: TANI ve TEDAVİ
EĞİTİMİ - ARALIK 2022 - NİSAN 2023 (EĞİTİM TAMAMLANMIŞTIR)


masterclass-online.jpg

ÖN BİLGİ

Kişilik Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi: Uluslararası MasterClass Eğitimi

Tamamen online olarak gerçekleştirilecek olan bu eğitim kişilik bozukluklarında müdahale yöntemleri, tanı ve tedavi konularına odaklanan farklı yönelimlere sahip dünyaca ünlü uzmanlar tarafından verilecektir.

Eğitim uzaktan oturumlar şeklinde gerçekleşecektir. Eğitime katılanlar eğitim kayıtlarına ve materyallere 3 ay boyunca ulaşılabileceklerdir. Tüm oturumlar orijinal dillerinde takip edilebileceği gibi İngilizce ve Türkçe simültane çeviriyle izlenebilecektir.

PROGRAM

DERS 1 : GLEN O. GABBARD | Narsisistik ve Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluklarının Psikodinamik Tedavisi

DERS 2 : OTTO KERNBERG | Patolojik Narsisizm: Tanı ve Tedavi

DERS 3 - 4: MICHAELA SWALES | Yüksek Risk, Karmaşıklığı Kavramsallaştırma ve Tedavi Etme: DBT’den beklenen nedir?

DERS 5 : CLARA MUCCI | Ağır Kişilik Bozuklukları Nasıl Tanılanır?

DERS 6 - 7: PAUL LINKS | Borderline Kişilik Bozukluğu ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu için “İyi Psikiyatrik Yönetim”

DERS 8 - 9: UMBERTA TELFENER | Narsisistlerle Psikoterapi


Eğitime katılarak;

 • Kişilik Bozukluklarının Tedavisi üzerine 36 saatlik uzmanlaşmaya yönelik bir eğitimi tamamlayabilirsiniz.
 • Seminerlere Zoom üzerinden katılabilir ya da ders kayıtlarından tekrar edebilirsiniz.
 • Size özel hesabınızdan 3 ay boyunca seminer kayıtlarına ulaşabilirsiniz.
 • Eğitmenler tarafından sağlanan tüm materyalleri indirebilirsiniz.
 • Eğitimleri tamamladığınıza dair Giunti Psychometrics onaylı sertifika alabilirsiniz.


ÜCRET ve ÖDEME BİLGİLERİ

5.900 TL + KDV TL

*SINIRLI KONTENJAN!

KİMLER KATILABİLİR: RUH SAĞLIĞI UZMANLARI ve SON SINIF ÖĞRENCİLERİ: PSİKOLOGLAR, PSİKİYATRLAR, PSİKİYATRİ ASİSTANI HEKİMLER, PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR,

ÖDEME BİLGİLERİ:

GARANTİ BANKASI

TR65 0006 2000 1860 0006 2955 70

GİUNTİ PSYCHOMETRICS ADINA

VEYA

İYZİCO ÜZERİNDEN KREDİ KARTIYLA TAKSİTLİ ÖDEME YAPILABİLİR!

Ön Başvuru Formu

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

PROGRAMGLEN O. GABBARD | Narsisistik ve Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluklarının Psikodinamik Tedavisi

Bu seminerde en karmaşık iki kişilik bozukluğu tartışılacaktır.

Narsistik Kişilik Bozukluğundan bahsetmeye güncel bir bakış açısıyla başlayacağım. Narsistik Kişilik Bozukluğunun birçok yönü olması ve hastanın karakteristik özelliklerine ve savunmalarına göre çeşitli şekillerde kendini göstermesinden dolayı, narsistik durumun pleomorfizmini (çok biçimliliğini) vurgulayacağım.

Seminerin büyük bir kısmı, bu bozukluğun tanısal özelliklerine ve terapötik yaklaşımlarına ayrılacaktır. Son kısımda ise, Obsesif- Kompulsif Kişilik Bozukluğunun tanı ve tedavisi hakkında konuşacağım.

OTTO KERNBERG | Patolojik Narsisizm: Tanı ve Tedavi

Normal ve patolojik narsisizm tanımı ile başlayacak ve Narsisistik Kişilik Bozukluğunun ve bu patolojiyi işaret eden klinik semptomlarının tanımlayıcı, yapısal ve psikodinamik yönlerinin incelenmesi ile devam edilecektir.

Ayırıcı tanı, prognoz ve alternatif tedavi yaklaşımları üzerinde durulacak, özel olarak uyarlanmış Aktarım Odaklı Psikoterapinin ayrıntılı analizi ile devam edilecektir. Tipik aktarım ilişkileri, bunların terapötik yönetimi ve bununla ilgili karşı aktarım komplikasyonları incelenecek ve klinik vaka örnekleri gösterilecektir.

Patolojik Narsisizmin iki büyük alanı üzerinde durulacaktır: Patolojik aşk ilişkileri ve antisosyal davranışın prognostik ve terapötik zorlukları.

MICHAELA SWALES | Yüksek Risk ve Karmaşıklığı Kavramsallaştırma ve Tedavi Etme: DBT’den beklenen nedir?

Ruh sağlığı sorunlarının sıklığı ve şiddetlerinde bir artış gözlemlenmektedir. İntihar ve kendine zarar verme davranışlarının sıklığında da artış görülmektedir. Bu bağlamda tekrar eden çoklu kendine zarar verme davranışları ruh sağlığı uzmanlarının hem çocuk/ergen hem de yetişkin ruh sağlığı bağlamlarında ele alması gereken önemli bir sorundur.

Diyalektik Davranış Terapisi (DBT), kişilik bozukluklarının tedavisinde etkili olan ilk Bilişsel-Davranışçı tedavidir. İlk olarak Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) tanısı konan yetişkin kadınlarda, tekrarlayan intihar ve kendine zarar verme davranışları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir (Linehan, 1993). DBT, BKB tedavileri arasında en iyi tedavi olarak kabul edilir (Stoffers vd., 2013) ve çeşitli danışan gruplarının kullanımına uygun olacak şekilde uyarlanmıştır (Swales, 2019).

Rutin klinik uygulamalarına dayalı çalışmalar (Swales vd., 2016; Flynn vd., 2018) bu sonuçların klinik deneylerin dışında da sunulabileceğini göstermektedir.

Bu atölye çalışmasında; yüksek risk ve karmaşıklık durumlarında (zor vakalarda), DBT’nin uygulanması ve zor koşullardaki danışanlarla birlikte çalışırken bize sunduğu Pratik olanaklar üzerinde durulacaktır.

Bu atölye çalışmasında, katılımcılarla birlikte role-play çalışmaları ve DVD materyalleri kullanma dahil olmak üzere çeşitli eğitici ve deneysel yöntemler kullanılacaktır.


CLARA MUCCI | Ağır Kişilik Bozuklukları Nasıl Tanılanır?

Bu seminerde, Clara Mucci, çeşitli klinik vakalardan yola çıkarak tasarladığı yöntemle ağır kişilik bozukluklarının (borderline, narsisistik) çok boyutlu ve psikodinamik tanılamasının nasıl yapılacağını gösterecektir. Mucci’nin bu yöntemi; travmatik deneyimler ve zihin-beden ilişkisi, dissosiyatif durumlar ve güvensiz ve/veya dezorganize bağlanmanın değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Sunulan entegre tedavi yöntemi, duygusal dalgalanmaları ve yıkıcı davranışların (aşırı yeme ve bulimik davranışlar, kendine zarar verme, intihar girişimi, alkol ve madde kullanımı gibi) onarılmasında önemli rol oynayan duygu düzenleme stratejilerinin yeniden inşasına dayanmaktadır.

Psikoterapistin duygusal, fiziksel ve zihinsel seviyelerde duygusal katılımını gerektirecek, beden, zihin ve beyin arasındaki bilinçli ve bilinçdışı dinamikler aracılığıyla bütünleşmeyi amaçlayan yapılandırılmış ve deneyimsel uygulamalar üzerinde durulacaktır. Çeşitli travmatik deneyimler, genellikle nesillerarası duygusal körlüğün içinde gömülü, silinmiş, ayrışmış veya duvarlarla çevrilmiş olarak kalırlar. Mucci'nin yöntemi tüm bu çeşitli travmatik deneyimleri bütünleştirmeyi amaçlar.

Mucci, bu zorlu ama aynı zamanda ilginç olan hastaların psikoterapisinde nasıl ilerlememiz gerektiğini klinik vaka örnekleri aracılığı aktaracaktır.PAUL LINKS | Borderline Kişilik Bozukluğu ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu için “İyi Psikiyatrik Yönetim”

Kişilik bozukluklarında “İyi Psikiyatrik Yönetim”, ruh sağlığı uzmanları tarafından etkin bir şekilde uygulanılabilecek bir ayakta-tedavi yöntemidir. İyi Psikiyatrik Yönetim, Gunderson’un kişiler arası aşırı duyarlılığa ilişkin formülasyonuna dayanan, dinamik yönelimli psikoterapi yönetiminden oluşur. Temelde vaka yönetimi ve özellikle intihar riski ve semptom hedefli ilaç tedavisine odaklanır.

İPY’nin klinik etkinliğinin Diyalektik Davranış Terapisi (DBT) ile eşit olduğu büyük örneklemli, randomize kontrollü deneyle ispatlanmıştır (Main vd., 2009, 2012). İPY, DBT ile entegre edilebilmesine ragmen, bazı hastalar İPY’yi daha esnek, hastaların hedeflerine daha duyarlı, farmakoterapi ve diğer tedavilere daha uygun bulur. Ayrıca İPY’de kendine zarar vermeyi engellemek için hasta ile anlaşma zorunluluğu yoktur.

Borderline Kişilik Bozukluğu tanılı hastalar için geliştirilen “İyi Psikiyatrik Yönetim”- İPY, son zamanlarda Narsisistik Kişilik Bozukluğu tanılı hastalar için de kullanılabilir hale getirilmiştir. NKB’li hastalar için yapılan yeni uyarlamadaki birçok öğe orjinal İPY’deki ile aynı kalmıştır: tanısal bilgilendirme, psikoeğitim, tedavi dışındaki hayata odaklanma, hedeflere odaklanma, psikodinamik ve davranışsal müdahaleler, çok boyutlu bakım ve güvenliği sağlama.. gibi. Narsisistik Kişilik Bozukluğunda İPY’nin kullanımı ile ilgili elde edilen araştırma bulguları patolojik narsisizmin tedavisinde klinik uygulama için çok önemli veriler sağlamaktadır. Örneğin, Ronningstan ve Link’in araştırmalarına göre, narsisizmin eşlik eden depresyondan ziyade intihar riskiyle özel bir ilişkisi vardır. Bu bağlamda ayrıca Patolojik Narsisizmde intihar riskini yönetme üzerinde durulacaktır.

Kursuyerlerin katılımı ve çeşitli klinik kararların detaylı tartışılmasını içeren vaka sunumları ile “İyi Psikiyatrik Yönetim”-İPY’nin Borderline Kişilik Bozukluğu ve Narsisistik Kişilik Bozukluğunda uygulanması üzerinde durulacaktır.UMBERTA TELFENER | Narsisistlerle Psikoterapi

Psikoterapide -ister bireysel psikoterapi ister çift- aile psikoterapisi olsun- narsisistik hastalar zor vakalardır. İlişki kurabilmeleri için kendilerini güvende hissetmeleri önemlidir. Psikoterapinin başında zorlanmayı pek istemezler ve terapi odasındaki meselelerin ilgilerini canlı tutabilecek nitelikte olmasını beklerler.

Seminerde, grandiyözite ve sanrısal bozukluğun eşlik ettiği patolojik narsisizmde psikoterapi uygulaması üzerinde duracağız. Klinik vakalarla başlayacağız, katılımcıların sorularını yanıtlayacağız ve bazı kritik durumları değerlendireceğiz.


BİYOGRAFİLER

GLEN O. GABBARD

Glen O. Gabbard, M.D., Baylor Tıp Fakültesi Baylor Psikiyatri Kliniğinde profesör ve direktör ve Houston, Teksas'taki Houston-Galveston Psikanaliz Enstitüsü'nde eğitim ve süpervizyon analistidir. Daha önce Kansas, Topeka'daki Menninger Hastanesi'nin direktörü olan Dr. Gabbard on beşten fazla kitabın yazarı ve editörüdür ve şu anda International Journal of Psychoanalysis'in Kuzey Amerika genel yayın yönetmeni ve editörüdür. Çok sayıda ödülüne psikanalize olağanüstü katkılarından dolayı 2000 Mary Sigourney Ödülü de dahildir.

Glen O. Gabbard’ın Türkçeye çevrilmiş eserleri şunlardır:

 • Psikiyatri ve Sinema
 • Psikanaliz Temel Kitabı
 • Uzun - Süreli Psikodinamik Psikoterapi
 • Gabbard's Treatments Of Psychiatric Disorders Dördüncü Baskı Türkçe CiltliOTTO KERNBERG

Uluslararası alanda pek çok uzmanın yaşayan en büyük psikanalitik kuramcı olarak kabul ettiği Otto Friedmann Kernberg, Weill Cornell Tıp Koleji'nde psikanalist ve psikiyatri profesörüdür. En çok borderline kişilik organizasyonu ve patolojik narsisizm üzerine psikanalitik teorileriyle tanınır. Ek olarak, savaş sonrası ego psikolojisini (esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta geliştirildi) Kleinian ve diğer nesne ilişkileri perspektifleriyle (öncelikle Birleşik Krallık ve Güney Amerika'da geliştirildi) bütünleştirmede çalışmaları merkezi olmuştur. Bütünleştirici yazıları, modern psikanalistler arasında en yaygın kabul edilen teori olan zihin teorisi, modern nesne ilişkilerinin gelişiminde merkezi bir rol oynadı.

Otto F. Kernberg’in Türkçeye çevrilmiş pek çok makale ve kitabı bulunmaktadır. Türkçe olarak erişilebilen bazı kitapları şunlardır:

 • Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm
 • Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık
 • Aşk İlişkileri
 • Aşk ve Saldırganlığın Ayrılmaz Doğası
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Yüksek Düzeyli Kişilik Patolojisi İçin Dinamik Psikoterapi El Kitabı
 • Borderline Kişilik Bozukluğu İçin Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Borderline Yetişkinin Psikoterapisinde Yeni Bakış Açıları
 • Borderline Kişiliğin Psikoterapisi


MICHAELA SWALES

Michaela Swales PhD, Klinik Psikolog ve Bangor Üniversitesi’nde North Wales Klinik Psikoloji Programında klinik psikoloji profesörüdür. 1994 / 95'te Seattle'da Marsha Linehan ile Diyalektik Davranış Terapisi eğitimi aldı ve yirmi yıl boyunca bir yatılı serviste intihara meyilli gençlerle çalışılan bir klinik programı yürütmede görev aldı. Profesör Swales, Linehan Enstitüsü'nün Uluslararası bağlı kuruluşu olan Britanya Adaları Eğitim Ekibinin direktörüdür. Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde olmak üzere 400'den fazla programın tohumlarını atarak binlerce DBT profesyoneli yetiştirmiştir. Diyalektik Davranış Terapisi: Ayırt Edici Özellikler (2009; 2017) ve DBT'de Değişen Davranış: Eylemde Problem Çözmeye (2015) kitaplarının ortak yazarıdır. DBT Oxford El Kitabı’nın (2019) editörüdür. Başlıca araştırma ilgi alanı, rutin klinik uygulamada, kanıta dayalı psikolojik terapilerin etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Profesör Swales, ICD-10 Zihinsel ve Davranışsal Bozuklukların Revizyonu için Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Danışma Grubuna rapor veren Kişilik Bozukluklarının Sınıflandırılması Çalışma Grubunun üyeliğini yapmıştır.


CLARA MUCCI

Clara Mucci, daha önce İngiliz Edebiyatı ve Shakespeare Tiyatrosu profesörü olduğu Bergamo Üniversitesi'nde klinik psikoloji profesörüdür.

Milano'daki İtalyan Psikanalitik Psikoterapi Derneğine (SIPP) bağlı psikanalitik yönelimli bir psikoterapist ve öğretim görevlisidir. İtalyan Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği-Sandor Ferenczi’de eğitim ve süpervizyon analistidir. Emory Üniversitesi'nden (Atlanta) Edebiyat ve Psikanaliz alanında doktora yapmıştır ve ardından (Milano'daki SIPP'de klinik psikoloji ve uzmanlık alanında ikinci diplomadan sonra) Otto Kernberg tarafından yönetilen New York'taki Kişilik Bozuklukları Enstitüsü'nde görev almıştır.

Berkeley Üniversitesi California’da Mary Main ve Erik Hesse yönetiminde; Yetişkin Bağlanma Değerlendirmesi (araştırma ve klinik amaçlar için) ve ayrıca yansıtıcı işlev ölçümü (zihinselleştirme yeteneğini değerlendirmek için) konusunda Howard Steele (New School for Social Research, New York) ile birlikte sertifikalandırılmıştır.

2018 yılında New York New School for Social Research psikoloji bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.


PAUL LINKS

Dr. Links, Hamilton, Kanada’da McMaster Üniversitesi’nde, Psikiyatri ve Davranışsal Sinirbilim profesördür. Dr. Links, 2012'den 2016'ya kadar, profesör ve başkan olarak Schulich Tıp ve Diş Hekimliği Okulu’nda psikiyatri bölümünde görev aldı. Western Ontario Üniversitesi’nde psikiyatri şefi olarak görev yapan Dr. Links, Londra Sağlık Bilimleri Merkezi ve Ontario’daki St. Joseph's Health Care’de görev aldı.

Western Universitesi’ndeki kariyerinden önce, Dr. Links, Toronto Üniversitesi'nde İntihar Araştırmaları bölümünde üç dönem boyunca Arthur Sommer Rotenberg kürsü başkanlığı yaptı. Bu kürsü, Kuzey Amerika'da intihar araştırmalarına adanmış ilk kürsüydü. Dr. Links, Kanada İntiharı Önleme Derneği'nin (CASP) ve Kişilik Bozuklukları Araştırma Derneği'nin başkanlığı görevini yüürütmüştür. Daha önce Canadian Journal of Psychiatry'nin Yayın Kurulu'nda olan Dr. Links, 2009-2011 yılları arasında Journal of Personality Disorders editörü olarak görev yaptı.

Bilimsel dergilerde yayınlanmış 160'ın üzerinde makalesi ve dört kitabı bulunmaktadır. Bir araştırmacı olarak, Kanada Sağlık ve Refah, Ontario Sağlık Bakanlığı, Ontario Akıl Sağlığı Vakfı, Kanada Sağlık Araştırma Enstitüleri ve Ontario İşyeri Güvenliği ve Sigorta Kurulu dahil olmak üzere birçok kurumdan araştırmaları için finansal destek ve bağış almıştır. Ekim 2009'da, Dr. Links, Kanada'da intihar araştırmaları alanına yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı CASP Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Mayıs 2013'te, Dr. Links, New York-Presbyterian Hastanesi'ndeki Borderline Kişilik Bozukluğu Merkezi'nde ağır kişilik bozuklukları alanında Üstün Başarı Ödülü'nü aldı.

Türkçeye çevrilen kitapları:

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisinde İyi Psikiyatrik Yönetim Modeli El Kitabı

Borderline Kişilik Bozukluğu Tanı ve Tedavisi

UMBERTA TELFENER

Felsefe ve Psikoloji bölümlerinden mezun olan klinik psikolog Umberta Telfener, Roma La Sapienza Üniversitesi Sağlık Psikolojisi Doktora programında assistant profesördür. On yıl boyunca bir Halk Sağlığı Merkezinde çalışan Telfener, 1980'den beri özel muayenehanede çalışırken hem özel sektörde hem de kamuda çalışan profesyonellere ve gruplara süpervizörlük yapmıştır. Milano Aile Terapisi Okulu'nun (Boscolo & Cecchin) eğitimeni olan Telfener, Heinz Foerstert’in (Bollati Boringhieri, Torino 2003) süpervizörlüğünde aralarında Sistemica, voci e percorsi nella complessità (diyalojik bir hipermetin olarak oluşturulmuş sistemik bir sözlük) olan birçok kitap ve makalenin editörlüğünü yapmıştır: Apprendere i contesti (öğrenme bağlamları) (Cortina Editore Milano 2011) and Ricorsività in psicoterapia (psikoterapide tekrar) (Bollati Boringhieri, Torino 2014).

Modern ve hipermodern ilişkiler alanında, Ho sposato un narciso (Bir nergisle evlendim, 2006) e Le forme dell'addio (Veda biçimleri, 2007), La manutenzione dell'amore (Aşkın Bakımı, 2014) kitapları Castelvecchi Yayınları tarafından Roma’da yayınlandı. Aralarında The spiritual dimension in psychotherapy in Terapia Familiare’in de olduğu hem İtalya hem de diğer ülkelerdeki dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

logo band colored@1X
© 2021, İstanbul Psikoloji Okulu